Bugetul Primariei Bailesti a fost aprobat

Joi, 10 februarie, alesii locali s-au intrunit pentru dezbatera bugetului aferent anului 2011. Mai jos gasiti procesul verbal al sedintei.

Get the Flash Player to see the wordTube Media Player.

D-l Pencea Liviu, secretarul unitatii administrativ-teritoriale a deschis lucrarile sedintei si a aratat ca este statutar constituita. Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare, care este aprobat in unanimitate.
Da cuvantul d-lui presedinte de sedinta ca sa dea cuvantul d-lui primar pentru prezentarea ordinii de zi.

Dl. Primar prezinta punctul ordinii de zi:

 1. 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2011 (prezinta Motataeanu Violeta);
 2. 2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Activitati autofinantate (prezinta Motataeanu Violeta);
 3. 3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului pentru activitati finantate din venituri proprii (prezinta Motataeanu Violeta);
 4. 4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Spitalului Municipiului Bailesti (prezinta Motataeanu Violeta);
 5. 5. Proiect de hotarare privind aprobarea oganigramei si statului de functii pentru Spitalul Municipal Bailesti (prezinta Pistritu Costel);
 6. 6. Proiect de hotarare privind stabilirea ordonatorilor tertiari de credite la nivelul localitatii (prezinta Motataeanu Violeta);
 7. 7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Casei de Cultura „Amza Pellea” (prezinta Motataeanu Violeta);
 8. 8. Proiect de hotarare privind aprobarea oganigramei si statului de functii pentru Casa de Cultura Amza Pellea (prezinta Pistritu Costel);
 9. 9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Muzeului „Campiei Bailestilor” (prezinta Motataeanu Violeta);
 10. 10. Proiect de hotarare privind aprobarea oganigramei si statului de functii pentru Muzeul Campiei Bailestilor (prezinta Pistritu Costel);
 11. 11. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului S.P.A.D.P.P Bailesti (prezinta Glonta Fanel);
 12. 12. Proiect de hotarare privind aprobarea oganigramei si statului de functii pentru S.P.A.D.P.P Bailesti (prezinta Glonta Fanel);
 13. 13. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Clubului Sportiv Progresul Municipal Bailesti (prezinta Motateanu Violeta);
 14. 14. Proiect de hotarare privind aprobarea oganigramei si statului de functii pentru Clubului Sportiv Progresul Municipal Bailesti (prezinta Pistritu Costel);
 15. 15. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Politiei Locale a Municipiului Bailesti (prezinta Iures Victor);
 16. 16. Proiect de hotarare privind aprobarea oganigramei si statului de functii pentru Politia Locala a Municipiului Bailesti (prezinta Iures Victor);
 17. 17. Proiect de hotarare privind aprobarea oganigramei si statului de functii pentru Bibilioteca Municipala „Stefan Anghel” Bailesti (prezinta Motataeanu Violeta);
 18. 18. Proiect de hotarare prin care se aproba pretul apei potabile livrate si tarifele la canalizare in municipiul Bailesti (prezinta Pistritu Costel);
 19. 19. Proiect de hotarare prin care se aproba modificarea si completarea anexei nr.4 a H.C.L nr.132/2010 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pe anul 2011 (prezinta Motataeanu Violeta);
 20. 20. Proiect de hotarare prin care se aproba scutirea de taxe si impozite locale pentru cetatenii de onoare ai localitatii, pe durata vietii lor (prezinta Pistritu Costel);
 21. 21. Proiect de hotarare prin care se aproba activitatile ce vor fi desfasurate de catre persoanele cu contraventii (prezinta Pencea Liviu);
 22. 22. Proiect de hotarare prin care se aproba taxa speciala pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa (prezinta Pencea Liviu);
 23. 23. Proiect de hotarare prin care se aproba desemnarea unei persoane care sa se ocupe de registrul datoriei publice locale (prezinta Motateanu Violeta);
 24. 24. Proiect de hotarare pentru desemnarea reprezentant al asociatului unic-Consiliul Local al Municipiului Bailesti in conducerea S.C Paza C.L.B S.R.L in vederea obtinerii licentei (prezinta Pencea Liviu);
 25. 25. Proiect de hotarare prin care se apoba calificativul secretarului unitatii administrative-teritoriale pe anul 2010 (prezinta Pistritu Costel);

De asemenea, d-l primar solicita suplimentarea ordinii de zi cu inca doua puncte si anume:
– proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local pt d-l Calusaru Cristi.
– proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea publica a statului, in proprietatea publica a localitatii, a Baltii Cilieni, in suprafata de 47 ha.

1. Se prezinta punctual 1, din ordinea de zi modificata, iar dl. Primar da citire expunerii de motive. Se intocmeste procesul-verbal al comisiei de validare, iar dl. Calusaru Cristi depune juramantul pentru functia de consilier.

2. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local.
Se arata ca bugetul local va fi deficitar. Se da citire listei cu investitiile.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Tica arata ca in bugetele scolilor au fost prinsi banii pentru naveta profesorilor.
Dl Primar arata ca nu se mai prind banii pe cheltuieli cu personalul. Cine a dat banii astfel, ii va returna.
Dl. Manciu arata ca la lista de investitii Piata Agroalimentara este 1500 mii lei. E modificat fata de anul trecut sau nu.
Dna Motataeanu da raspunsul.

3. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului autofinantat si se da citire expunerii de motive.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.

Nu sunt discutii – unanimitate

3. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobare buget autofinantat si se da citire expunerii de motive.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.

4. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobare buget venituri proprii la invatamant.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Vot – unanimitate

5. Se prezinta proiect de hotarare privind aprobare buget Spital Municipal.
Se dau explicatii necesare de catre d-na director Tibreanu Mirela.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.

Dl. Minzina arata ca e foarte putin cat se da la spital. Bolnavii nu au caldura la spital, medicamente nu sunt, intreaba ce aparate s-au mai achizitionat in ultimul timp.
Dl. Primar arata ca sumele sunt putine, dar nu e cazul sa se faca o campanie electorala pe seama Spitalului.
Gradul de colectare in 2008 a fost de 41%, in 2009-2010 s-a ridicat la 82%. In ultimii 20 de ani nu s-a facut mai nimic in spital.
Dl. Primar arata ca in 2010, partea de investitii a fost semnificativa : bloc alimentar, spalatorie. Arata ca a facut mari demersuri pentru a salva spitalul.
Nu mai sunt alte discutii. Se supune la vot – unanimitate.

6. Se prezinta proiectul de hotarare privind organigrama si stst de functii la Spitalul Bailesti.
Dna Manager da explicatii de specialitate.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Nu sunt discutii. Se supune la vot – unanimitate

7. Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea ordonatorilor tertiari.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: – unanimitate

8. Se prezinta proiectul de hotarare privind bugetul Casei de Cultura ,,Amza Pellea ,, Bailesti.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: – unanimitate

9. Se prezinta proiect de hotarare privind organigrama si statul de functii – Casa de Cultura.
D-na Motataeanu arata ca posturile libere nu sunt bugetate.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: – unanimitate

10. Se prezinta proiectul de hotarare pentru bugetul Muzeul Cimpiei Bailestilor.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Manciu Dorin arata ca nu il cunoaste pe seful de la Muzeu, e impotriva.

11. Se prezinta proiectul de hotarare pentru organigrama si statul de functii la Muzeul Cimpiei Bailestilor.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: – unanimitate

12. Se prezinta proiectul de hotarare pentru bugetul SPADPP Bailesti.
Dl. Glonta da citire materialului.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: – unanimitate

13. Se prezinta proiectul de hotarare privind organigrama SPADPP Bailesti.
Nu sunt modificari.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot : – unanimitate

13. Se prezinta proiectul de hotarare privind organigrama SPADPP Bailesti.
Nu sunt modificari.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: – unanimitate

14. Se prezinta proiectul de hotarare pentru bugetul CSM Progresul.
Dl. Contabil da citire expunerii bugetului.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Dna Gheorghiu arata ca bugetul sportului trebuie sa fie impartit pe sectii.
Dl. Primar cere dnei Motataeanu sa prezinte notele de fundamentare.
Dl. Manciu va vota impotriva bugetului si organigramei.
Dl. Primar arata ca dl. director trebuie sa aiba cel putin 4 ore, adica 1/2 norma ; la lupte si sah sunt pe conventii si au performanta. Bugetul dat e pe aceasta organigrama, iar cheltuielile acestora s-au facut pe conventii, la sah 2,5 milioane.
Dl. Badescu arata ca anul trecut a avut 5 medalii.
D-na Motataeanu prezinta bugetele cerute de sectiile de sport, cu un total de 2 miliarde 800 milioane.
Dl. Primar cere o impartire pe criterii, fata de bugetul de anul trecut.
Se solicita o pauza pentru consultari.
Dna Presedinte are o alta sedinta pentru a se aproba bugetul pe ramuri. Acum se aproba doar cifra totala.

15. Se prezinta organigrama si statul de functii la CSM Progresul.
Dl. Primar solicita sa se aprobe cand e cazul, prime pentru performanta.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: – unanimitate

16. Se prezinta proiectul de hotarare
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Nu sunt discutii.
Se supune la vot: – unanimitate

17. Se prezinta proiectul de hotarare
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Dl. Primar propune sa se mai aloce fonduri la Biblioteca pentru ca e un an aniversar.
Dna Motataeanu arata ca la rectificarea de buget se va avea in vedere.
Se supune la vot: – unanimitate

19. Se prezinta proiectul de hotarare pentru tarife apa/canalizare.
Pretul creste de la 2.46 – la 3,06 lei/mc.
Dl. Duinea intreaba daca s-au incasat restantele de la SPAAC.
Dl. Primar arata ca sumele care au ramas la lichidator, ca sa le incaseze.
Se supune la vot: – unanimitate

20. Se prezinta proiectul de hotarare conform HG 1347/2010
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: – unanimitate

21. Se prezinta proiectul de hotarare de catre dl. Primar.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: – unanimitate

22. Se prezinta proiectul de hotarare de catre dl Secretar
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: – unanimitate

23. Se prezinta proiectul de hotarare de catre dl. secretar.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.

24. Se prezinta proiectul de hotarare prin care se aproba desemnarea unei personae care sa se ocupe de registrul datoriei publice locale.
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: – unanimitate

25. Se prezinta proiectul de hotarare – S.C. PAZA CLB
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot : unanimitate

26. Dl. Musuroi cere modificarea art. 1 din proiectul de hotarare pentru imputernicirea primarului.
Dna. Presedinte cere modificarea articolului 1 si in hotarare.

27. Se prezinta proiectul de hotarare de dl. Mustata Firu
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: – unanimitate

28. Se prezinta proiectul de hotarare de dna. Motataeanu Violeta
Avizul comisiilor:
– Comisia Economica, prin dl. Dumitrascu Amza Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia Juridica, prin dl. Tica Leonard Gabriel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Urbanism, prin dl. Musuroi Ionel arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
– Comisia de Cultura, prin dl. Manciu D arata ca avizeaza favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: – unanimitate

Diverse
Dna Gheorghiu propune un plan competitional pentru a se sti cum se impart banii sportului.
Nemaifiind discutii se declara inchise lucrarile sedintei.

4 Comentarii

 1. stirea

  Proiectantul investitiilor bailestene este in procedura de FALIMENT! E tepar! Se va spulbera repede, caci asa se intampla cu procedurile simplificate, in cazul celor ce vor sa-si piarda urma!
  Acelasi proiectant l-a ,,rezolvat” si pe primarul de la Giurgita!

  Cine va urmari lucrarile din partea proiectantului? Lichidatorul?

  PRO EUROPEAN CONSULTING S.R.L. din Craiova, Str. Gh. Doja nr.50
  La Tribunalul Dolj exista Dosarul nr. 6705/63/2011,
  SC PRO EUROPEAN CONSULTING SRL : Debitor
  SC ROMARTA SRL : Creditor
  EXPERT COM SPRL : Lichidator
  AFP CRAIOVA : Creditor
  PRIMARIA CRAIOVA : Creditor

 2. STIREA

  Si ca din intamplare, Mitricof Cristian si Mladin – Preoteasa vand proiecte copiate Primariei din Bailesti prin noua lor firma, cu exact acelasi profil si asociati, METON GRUP S.R.L., infiintata in 2010.

 3. Maria I.

  Draga stirea ,cred ca , din intimplare , nu stii decit sa arunci cu noroi.Daca asta stii sa faci ,te rugam sa o faci in alta parte .
  Multumim

 4. Stirea

  Stimata, eventual, Maria I., trimiterea catre portalul justitiei nu inseamna sa arunci cu noroi, ci invitatie la constientizare.

Comentezi?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.